Istnieje wiele form opieki nad potrzebującymi, tak samo jak wiele jest takich osób. Są to zarówno nieuleczalnie, bądź ciężko chorzy, osoby starsze, upośledzone dzieci, osoby walczące z nałogami i ofiary patologii. Pomocy można udzielić wspierając je rzeczowo lub finansowo, oferując rozmowę i wsparcie, opiekując się nimi w ramach wolontariatu i pomagając w uzyskaniu przez nie potrzebnych świadczeń. Główną organizacją, która zajmuje się taką pomocą, przede wszystkim od strony administracyjno- formalnej jest opieka społeczna. Jej pracownicy to najczęściej osoby posiadające wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych nauk społecznych. Są więc wykwalifikowanym zespołem, który pełni rolę wsparcia i pomocy, dla osób które najbardziej jej potrzebują. Opieka społeczna stara się rozwiązywać problemy zgłaszających się osób i pomóc im wieść normalne życie. Zgłaszają się tam przede wszystkim ludzie ubodzy, posiadający liczne problemy dotyczące funkcjonowania w społeczeństwie. Opieka społeczna ,w kwestiach finansowych, jest jednak tylko pośrednikiem, pomiędzy organizacjami państwa, które po rozpatrzeniu wniosków, przyznają zasiłki, renty i innego rodzaju wsparcie finansowe.