Zachowania patologiczne, są coraz częstszym problemem dotyczącym społeczeństw znajdujących się na różnym poziomie. Wynikają one z niewłaściwego środowiska, w którym wychowują się dzieci i przenikania złymi wzorcami osobowymi. Dotyczy to jednak społeczeństwa zwanego marginesem, a przecież nie tylko ono dotknięte jest tego rodzaju problemami. Patologie dotyczą także osób wykształconych, tak zwanych dobrych rodzin i społeczeństw, których nigdy w życiu nie podejrzewalibyśmy o takie zachowania. Są to jednak nieco inne patologie. Rzadziej występuje w nich przemoc bezpośrednia, czyli fizyczna, częściej natomiast doświadczają oni przemocy psychicznej. Wynika ona przede wszystkim z nadmiaru obowiązków. Psychika człowieka ma zdolność do radzenia sobie z różnymi problemami, w momencie gdy one się pojawiają, na bieżąco. Jeśli jednak stan ten jest przewlekły, a kłopoty narastają, umysł przestaje funkcjonować na poziomie logiczny, i tworzy sobie alternatywne szlaki. To z kolei prowadzi do depresji, nerwic i załamań, będących przyczyną patologii. W takich sytuacjach pomocy powinna udzielić opieka socjalna, która wspiera psychicznie i fizycznie rodziny dotknięte problemem.