Każda rodzina przeżywa lepsze i gorsze chwile. Wszystko zależy od losu, możliwości i pracy jaką wkłada w to, aby jej relacje pozbawione były kłótni i kłopotów. Obserwacje grup społecznych wskazują jednak na to, że coraz więcej osób, szczególnie z marginesowych poziomów, cierpli na brak zdrowej i prawdziwej komórki rodzinnej. Wynika to z licznych patologii, dosięgających tę grupę, ale nie tylko. Również te rodziny, które charakteryzują się wysokim statusem materialnym i społecznym , dotyka problem niezrozumienia. W tym przypadku słabe więzi między jej członkami wynikają z pogoni za pracą i karierą. Najlepiej jest więc wybrać tak zwany złoty środek. Dla tych rodzin, w których problemem jest brak środków finansowych, zbawienna okazuje się często pomoc społeczna. Jest ona szczególnie rozwinięta w dużych miastach, w których problem bezrobocia i biedy coraz bardziej wzrasta. Pracownicy opieki społecznej,  dysponują różnymi rodzajami pomocy, która obejmuje zarówno działania psychologiczne, jak i codzienne, związane z poszukiwaniem pracy, czy wychowywaniem. Podstawą do udzielenia pomocy rodzinie jest jednak zgłoszenie tego problemu, co często stanowi najtrudniejszy krok, dla osób znajdujących się w kłopotach.