Wiele osób znajdujących się w potrzebie, szuka pomocy wśród urzędników państwowych i władz swojego miasta. Zgodnie z prawem powinni mieć oni dostęp do pomocy socjalnej, która udziela wsparcia, zarówno finansowego jak i psychicznego. Zgłoszenie się po pomoc to jednak jednocześnie pierwszy i najtrudniejszy krok. Wielu bowiem brakuje odwagi, aby powiedzieć, że są w potrzebie, mają kłopoty finansowe, są ofiarami przemocy, lub nie radzą sobie z życiem w społeczeństwie. Przełamanie tej bariery znacznie ułatwia dalszy kontakt i funkcjonowanie. Pomoc społeczna ma na celu ułatwienie uczynienia tej pierwszej czynności i jednocześnie wykazanie inicjatywy. Jest ona szczególnie cenna w mniejszych miejscowościach i na wisach, gdzie z powodu rosnącego bezrobocia, rośnie liczba ubogich osób i tym samym zmieniają się zachowania społeczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia patologii na wsi jest zdaniem statystyk, znacznie większe niż w miastach. Wrażenie to jednak może być wywołane faktem , iż w społeczności mniejszych miejscowości liczebność osób jest znacznie niższa, a tempo przepływu informacji różni się od miejskiej anonimowości, która daje gwarancję na zmniejszony stopień wykrycia patologii i tym samym mniejszy udział  pomocy socjalnej w życiu mieszkańców.