Przemoc pojawiająca się w rodzinach, to odwieczny problem środowisk marginesowych. Myli się jednak te, kto uważa, że wyłącznie takie grupy podlegają problemom z zakresu tej dziedziny. Dotyczą one bowiem wielu innych komórek społecznych, w tym również tych, stwarzających na pierwszy rzut oka wrażenie w pełni dostosowanych do życia społecznego. Przemoc może bowiem mieć różne wymiary, a więc nie tylko fizyczny, ale także psychiczny, zdecydowanie gorszy od tego pierwszego. Jest to bardzo kłopotliwe i trudne dla tworzenia relacji. Wynika z różnych przyczyn. W tym również frustracji spowodowanej pracą zawodową, obciążającą umysł i powodującą zmęczenie ponad ludzkie siły. Przemoc wymaga pomocy, to jest fakt niezaprzeczalny. Komórki rodzinne dotknięte tym problemem, nie będą w stanie samodzielnie sobie pomóc w jego rozwiązaniu. Niezbędna jest więc pomoc specjalistów, psychologów, opieki społecznej, a czasami nawet policji. Wszystko zależy od powagi sytuacji, jednak nie można bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o nieprawidłowościach w tej kwestii. W przeciwnym razie może okazać się , że jest już za późno. Rolę w tym aspekcie mają więc także sąsiedzi, którzy mogą sygnalizować do odpowiednich instytucji, pojawienie się kłopotów.