W naszym kraju często nie jesteśmy w stanie w urzędach znaleźć urzędnika, która nie będzie się chował za przepisami a podejdzie do nas z prawdziwą życzliwością i zaangażowaniem. Według nas w urzędach pracują same osoby, które tylko potrafiłyby utrudnić ludziom życiu. Natomiast z punktu widzenia urzędników to my jesteśmy oszustami, którzy tylko chcą wyłudzić pieniądze. Czy to zasiłek rodzinny, czy też z powodu braku pracy zawsze to my jesteśmy winni i takiego zasiłku na pewno nie uzyskamy. Najczęściej spotykamy się z tym, że zasiłki najczęściej biorą takie osoby, które w ogóle ich nie potrzebują. Te natomiast, które ich potrzebują, w ogóle się po nie nie zgłaszają. Z tego też względu, osoba o kulach, czy też z zaświadczeniem lekarskim jest oszustką, która tylko chce wziąć zasiłek na swoją korzyść, a nie opłatę za leczenie swojej choroby. Tak na prawdę urzędnicy uważają, że taka osoba po wyjściu z urzędu na pewno porzuci kule i pobiegnie zaraz do swojego domu. Nie przekonują ich również rodziny z dziećmi, które twierdzą, że żadne z nich nie jest w stanie znaleźć pracy. Uważają, że jest do dość naciągane gdyż praca zawsze się znajdzie, tylko trzeba chcieć ją podjąć. Z tego też względu wiele osób nie ma ochoty chodzić po urzędach  i starać się o załatwienie jakiejś sprawy gdyż wiedzą, że i tak nie przyniesie to żadnego rezultatu.