Wśród rodzin odznaczających się niskim statusem materialnym, a często nawet skrajnie niskim, znajdują się przeważnie rodziny wielodzietne. Posiadanie dużej ilości potomstwa wiąże się bowiem ze znacznymi kosztami. Wielodzietne rodziny walczą z ubóstwem, gdyż wsparcie ze strony państwa w tym przypadku jest dość niskie. W efekcie wszystko to co zarabiają rodzice, starcza ledwie na wyżywienie i zakwaterowanie. Konieczne są jednak natomiast środki na edukację, która również nie należy do najtańszych, mimo iż pozornie szkolnictwo jest bezpłatne. Pomocy takim rodzinom udziela przede wszystkim pomoc społeczna. Jej pracownicy działają nie tylko w zakresie wsparcia finansowego, które niestety należy w tym przypadku do najważniejszych aspektów, jednak także w obrębie psychologicznej pomocy, będącej znaczącym punktem prowadzącym do równowagi w relacjach rodzinnych. W takich komórkach społecznych niezwykle istotne jest też wzajemne wsparcie.  Z czasem bowiem dzieci dorastają, rozpoczynają własną działalność zawodową i wspierając rodziców, prowadzą do wyrównania trudnej sytuacji materialnej. Pomoc rodzinom wielodzietnym w najtrudniejszych momentach jest niezwykle cenne, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu wsparcie emocjonalne ze strony bliskich, sąsiadów i pracowników socjalnych.