Nasz kraj nie jest przystosowanych do niektórych sytuacji. Jest wiele osób, które pozostają bez pracy i jedne po prostu pracy nie chcą, a inne chcą, ale nie mogą jej znaleźć. W naszym kraju jest możliwość udzielenia zapomogi w niesprzyjającej sytuacji losowej, jednak większość instytucji nie chce udzielać zasiłku. Tłumaczą to brakiem gotówki, lub też tym, że dana osoba po prostu nie chce szukać pracy i tylko stara się żyć na korzyść państwa. Nic bardziej mylnego. Wiele osób, które potrzebują zapomogi w ogóle jej nie uzyskują. Przepisy na temat zapomogi są również bardzo specyficzne i posiadają takie zasady, przy których sporo osób o włos mija się od otrzymania zasiłku. Może go jednak otrzymać rodzina, której zarobki nie przekraczają określonej w regułach zapomogi kwoty, przypadającej na jednego członka rodziny. W przypadku, kiedy kwota ta zostanie przekroczona nawet o złotówkę, wówczas takiej osobie zapomoga się nie należy. Również osoby bezrobotne są w stanie uzyskać zapomogę, ale również musza spełniać odpowiednie zasady. Osoba bezrobotna musi chcieć szukać pracy, a zasiłku nie może otrzymywać dłużej, niż przez rok. Są jednak osoby, które tylko wykorzystują urzędy pracy i żerują na samym zasiłku, przez co potem urzędy nie chcą udzielać zapomogi osobom, które faktycznie są w kiepskiej sytuacji finansowej, a pracy znaleźć nie mogą.